Το μοντέλο U-Digitalize για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών φροντίδας για άτομα με λειτουργική ποικιλομορφία, είναι ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου U-Digitalize.
Αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου, οι οποίοι επωφελήθηκαν από την υποστήριξη και τη συμμετοχή περισσότερων από 75 επαγγελματιών από τον τομέα της κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης στις συμμετέχουσες χώρες.
Ο κύριος στόχος του μοντέλου είναι να υποστηρίξει τους οργανισμούς και τους επαγγελματίες του τομέα να καινοτομήσουν και να προχωρήσουν στις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού, προσφέροντας καθοδήγηση, συστάσεις και πόρους που μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν.
Το παρόν έγγραφο περιέχει το μοντέλο, το οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε ηλεκτρονικά ή να το κατεβάσετε.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación.

Si continúa navegando o pulsa el botón ACEPTAR, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Leer más.

ACEPTAR
Aviso de cookies